شاخه دانشجویی ACM | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

شاخه دانشجویی ACM

اطلاعیه‌ها

 

شاخه‌ی دانش‌جویی ACM دانشگاه تهران با همکاری شورای نمایندگان دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر، مسابقه‌ی...

باکمال افتخار به اطلاع می‌رساند که شاخه‌ی دانشجویی ACM دانشگاه تهران موفق گردید برای سومین بار در چهار سال اخیر...

 

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر (شاخه‌ی دانش‌جویی ای‌سی‌ام)، همایش پنجره را برگزار می‌کند.

در روز اول همایش که یک...

سایت انتخاب واحد مجازی توسط شاخه‌ی دانش‌جویی اِی‌سی‌اِم راه‌اندازی شد.

این سایت، این...

سمینار علمی "On Streaming and Communication Complexity of the Set Cover Problem"

سخنران: علی وکیلیان (دانش‌جوی PhD‌ دانشگاه MIT...