شاخه دانشجویی ACM | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

شاخه دانشجویی ACM

اطلاعیه‌ها

مسابقات اینترنتی برنامه‌نویسی دانشگاه تهران در ساعت ۱۴ روز پنج‌شنبه چهارم آذر ۱۳۹۵ در وب‌سایت sharecode.io برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان...

...
...

دانشجویان گرامی

با توجه به برگزاری مسابقه‌ی UTsec در روز پنج‌شنبه ۲۹ بهمن، سایت دانشکده...

شاخه‌ی دانش‌جویی انجمن ماشین‌های محاسباتی (ACM) دانشگاه تهران، که از سال ۲۰۰۱ کار خود را...