تصویر SSaleh

صدف صالح کلیبر

استادیار
شماره تماس: 82084906
اتاق: ساختمان قدیم، ۴۰۲
پست الکترونیکی: s.saleh [AT] ut.ac.ir
بیوگرافی:

 

 

 

 

 

 

- تحصیلات

 • دکتری مهندسی برق - مخابرات،‌ دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۳
  • عنوان رساله: ظرفیت و امنیت شبکه های اطلاعاتی مشارکتی با منابع وابسته
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق - مخابرات سیستم، دانشکده مهندسی برق،‌ دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۹
  • عنوان پایان نامه: کران های ظرفیت در شبکه های اطلاعاتی چند کاربره با حضور رله
 • کارشناسی مهندسی برق- مخابرات، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف،‌ ۱۳۸۷
  • عنوان پایان نامه: بررسی ظرفیت و نرخ ارسال در شبکه های اقتضایی متحرک

- پژوهش

 • پسادکتری مخابرات، دانشگاه Telecom Paristech، پاریس، فرانسه،‌ اسفند ۱۳۹۳ و فروردین ۱۳۹۴

- زمینه های پژوهشی

 • امنیت:
  • امنیت شبکه های هوشمند انرژی
  • امنیت شبکه های بی سیم
  • رمزنگاری
 • نظریه اطلاعات:
  • امنیت نظریه اطلاعاتی
  • نظریه اطلاعات شبکه
  • آزمون فرض و روش های تخمین آماری 
 • یادگیری ماشین
  • استفاده از روش های نظریه اطلاعاتی در یادگیری ماشین
 • مخابرات مولکولی از دیدگاه نظریه اطلاعات

- افتخارات

 • رتبه ي ۱۵ كشوري كنكور سراسري رياضي فيزيک، ۱۳۸۳
 • استعداد درخشان مهندسي برق گرايش الكترونيک،‌ دانشکده مهندسی برق،‌ دانشگاه صنعتی شریف،‌ ۱۳۸۶
 •  رتبه ي ۱۲ كنكور سراسري كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق گرايش مخابرات، ۱۳۸۷ 
 • رتبه ي يك آزمون ورودي دكتري مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم، دانشگاه صنعتي شريف،‌ ۱۳۸۹ 
 •  برنده ي جايزه ي دكتر بركشلي بر اساس  پایان نامه کارشناسی ارشد برتر،‌ دانشكده مهندسي برق،‌ دانشگاه صنعتي شريف،‌ ۱۳۸۹ 

- مقالات ژورنال

 • A. Amiri, B. Maham and S. Salehkalaibar, "Inter-neuron interference analysis in neuro-synaptic communications," Accepted for publication in IEEE Communications letters, Dec. 2016.

 • S. Salehkalaibar and M. R. Aref, “Lossy transmission of correlated sources over multiple access wiretap channels”, IET Communications, vol. 9, no. 6, pp. 754-770, Apr. 2015.

 • S. Salehkalaibar and M. R. Aref, “Physical layer security for some classes of three-receiver broadcast channels”, IET Communications, vol. 8, no. 11, pp. 1965-1976, Jul. 2014.

 • S. Salehkalaibar, M. Mirmohseni and M. R. Aref, “One-receiver, two-eavesdropper broadcast channel with degraded message sets”, IEEE Transactions on Info. Forensics and Security, vol. 8, no. 7, pp. 1162-1172, Jul. 2013.

 • S. Salehkalaibar, L. ghabeli and M. R. Aref, “ An achievable rate region for multiple access-relay-networks,” IET Communications, vol. 4, no. 15, pp.1792-1798, Oct. 2010.

 • S. Salehkalaibar, L. Ghabeli and M. R. Aref, “ Achievable rate region for broadcast relay networks with two cooperative relays,” IET Communications, vol. 4, no. 8, pp. 946 - 955, May 2010.

 • S. Salehkalaibar, L. Ghabeli and M. R. Aref, “ An achievable rate for relay networks based on compress-and-forward strategy,” IEEE Communications Letters, vol. 14, no. 4, pp. 279 - 281, Apr. 2010. 

​- مقالات کنفرانس

 

 • S. Salehkalaibar and M. R. Aref, “ An achievable scheme for the one-receiver, two-eavesdropper broadcast channel,”  Iran Workshop on Communication and Information Theory, Tehran, Iran, May 2014, pp. 1-6.
 • S. Salehkalaibar and M. R. Aref, “Joint source-channel coding for multiple-access wiretap channels”, IEEE Int. Symp. on Info. Theory (ISIT), Istanbul, Turkey, Jul. 2013, pp. 369- .373
 • S. Salehkalaibar and M. R. Aref, “On the secrecy capacity of 3-receiver broadcast channel with causal states and conferencing”, IEEE Int. Symp. on Info. Theory (ISIT), MIT, Massachusetts, Jul. 2012, pp. 1172-1176.
 • S. Salehkalaibar and M. R. Aref, “On source transmission over some classes of relay channels”, IEEE Int. Symp. on Info. Theory (ISIT), MIT, Massachusetts, Jul. 2012, pp. .1952-1956
 • S. Salehkalaibar and M. R. Aref, " The capacity region of a class of 3-receiver broadcast channels with two eavesdroppers," in Proc. IEEE Int. Symp. on Info. Theory (ISIT), Saint Petersburg, Russia, Jul.-Aug. 2011, 1031-1035.
 • S. Salehkalaibar and M. R. Aref, “On the transmission of correlated sources over relay channels,” in Proc. IEEE Int. Symp. on Info. Theory (ISIT), Saint Petersburg, Russia, Jul.- Aug. 2011, pp. 1409-1413.
 • S. Salehkalaibar, L. Ghabeli and M. R. Aref, “ An outer bound on the capacity region of Broadcast Relay-Channel,” IEEE Int. Symp. on Info. Theory, Austin, Texas, Jun. 2010, pp. .603 - 599
 • S. Salehkalaibar, L. Ghabeli and M. R. Aref, “ An achievable rate region for a class of broadcast-relay networks,” IEEE Information Theory Workshop, Cairo, Egypt, Jan. 2010, pp. 28-32. 
 • S. Salehkalaibar and M. R. Aref, "On the capacity region of degraded Z channel", Information Theory Workshop, Dublin, Ireland, Aug.-Sept. 2010, pp. 1-5.
 • S. Salehkalaibar and M. R. Aref, "On the capacity region of a class of Z channels with cooperation", International Symposium on Information Theory and Its Applications (ISITA), Taichung, Taiwan, Oct. 2010, pp. 464-468.
 • S. Salehkalaibar, L. Ghabeli and M. R. Aref, “ On the capacity region of semi deterministic multiple access-relay networks,” Australian Communications Theory Workshop, Canberra, Australia, Feb. 2010, pp. 54-58.
 • S. Salehkalaibar, L. Ghabeli and M. R. Aref, “ An achievable rate region for broadcast relay networks with partial cooperation between relays,” Australian Communications Theory Workshop, Canberra, Australia, Feb. 2010, pp. 7-12. 

 

- دانشجویان کارشناسی ارشد:

 • واحد فداکار گبلو - فارغ التحصیل ۱۳۹۴ (مشترک با دکتر مهام)
 • رامین طوسی - فارغ التحصیل ۱۳۹۵ (مشترک با دکتر اخایی)
 • ابوالفضل امیری - فارغ التحصیل ۱۳۹۵ (مشترک با دکتر مهام)
 • محمد روزبان - در حال انجام (مشترک با دکتر حسینی)
 • محمد امین علیپور - در حال انجام
 • بنفشه حیدری - در حال انجام (مشترک با دکتر اخایی)
 • نجمه موسوی - در حال انجام (مشترک با دکتر اخایی)
 • مهدی شرفی - در حال انجام