| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تصویر sharbafi

مازیار احمد شعربافی

استادیار
پست الکترونیکی: sharbafi [AT] ut.ac.ir


رزومه

 

تحصیلات:

  • دکتری، مهندسی برق- کنترل، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲.
  • کارشناسی ارشد، مهندسی برق- کنترل، دانشگاه تهران، ۱۳۸۴.
  • کارشناسی، مهندسی برق- کنترل، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۲.

مقالات:

google_scholar

 

 

دروس ارایه شده :

Biomechanics of Legged Locmotion

Robotics

Linear Control Systems

 

لینکهای مرتبط:

»lauflabor_website

 

زمینه های تحقیقاتی:

Legged locomotion

 Bipedal walking control: posture control, leg swinging and balancing

Exoskletton design and control: Lower limb, hand (Exoglove) 

Exosuits

Hybrid systems control