تصویر pourfath

مهدی پورفتح

استادیار
شماره تماس: 61114982
اتاق: ساختمان شماره ۱ اتاق ۳۱۲
پست الکترونیکی: pourfath [AT] ut.ac.ir