| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تصویر kolahdouz

محمدرضا کلاهدوز اصفهانی

استادیار
شماره تماس: 61119749
اتاق: ساختمان جدید، 407
پست الکترونیکی: kolahdouz [AT] ut.ac.ir