| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تصویر hfaili

هشام فیلی

دانشیار
شماره تماس: 61119717
اتاق: ساختمان جدید، 309
پست الکترونیکی: hfaili [AT] ut.ac.ir
بیوگرافی:

 

 

 

 

 

- تحصیلات:

 

  • دکتری، هوش مصنوعی، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، 1385-1378.
  • کارشناسی ارشد، نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، 1378-1376.
  • کارشناسی، نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، 1376-1372. (*: فارغ التحصیل ممتاز گرایش نرم افزار)

 

 

 

 

1- کتاب:

  •      کتاب "هوش مصنوعی: رویکردی نوين"، انتشارات نصير، مهرماه 91
  •      کتاب  "هوش مصنوعی: رویکردی نوين"، انتشارات نصير، آبانماه  93 (به همراه بازبینی)

 

2- مقالات

 

یا از صفحه شخصی اینجانب در گوگل اسکولار