| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تصویر davarpanah

مهدی داورپناه

استادیار
اتاق: ساختمان قدیم، 408
پست الکترونیکی: m.davarpanah [AT] ut.ac.ir


سوابق تحصیلی

 • دکتری برق، دانشگاه تهران، 1392
 • فرصت مطالعاتی، دانشگاه تورنتو، کانادا، 1390-1391
 • کارشناسی ارشد برق، دانشگاه تهران، 1384
 • کارشناسی برق، دانشگاه صنعت آب و برق، 1381

افتخارات علمی، جوایز، رتبه ها

 • تقدیر به عنوان "طرح کاربردی نمونه"، بیست و چهارمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران، آذر 1394

 • تقدیر به عنوان استاد جوان برگزیده دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران در جشنواره آموزش، اردیبهشت 1394

 • تقدیر به عنوان "پژوهشگر برتر صنعت برق ایران" توسط وزیر نیرو در دومین همايش ارتباط صنعت برق با دانشگاه ها، 28 آبان 1392
 • انتخاب رساله دکتری برتر توسط بخش ایران موسسه IEEE در سال 2014
 • رتبه اول فارغ التحصیل دوره دکتری
 • رتبه اول آزمون ورودی دوره دکتری در رشته برق-قدرت
 • رتبه اول فارغ التحصیل دوره کارشناسی

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

 • حفاظت سیستمهای قدرت
 • ترانسفورماتورهای اندازه گیری
 • مولدهای مقیاس کوچک و ریز شبکه
 • کنترل سیستمهای قدرت
 • حالت های گذرا در سیستمهای قدرت

مقالات چاپ شده در مجلات ISI

 • H. Dashti, Mahdi Davarpanah, Majid Sanaye-Pasand, Hamid Lesani, “Discriminating Transformer Large Inrush Currents from Fault Currents,” Elsevier International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 75, pp. 74-82, Feb. 2016.

 

 • M. Abedini, M. Davarpanah, M. Sanaye-Pasand, “Appropriate Grounding System for Grid-connected Small-scale Synchronous Generators,” IEEE Transactions on Industry Application, vol. 51, no. 6, pp. 5390 – 5397, Nov.-Dec. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • A. Hooshyar, M. Sanaye-Pasand, and M. Davarpanah, “Development of a new derivative-based algorithm to detect current transformer saturation,” IET Generation, Transmission & Distribution, Vol. 6, No. 3, pp. 207-217, 2012.

 

 • M. Davarpanah, M. Sanaye-Pasand, "A novel optimum load shedding approach for power systems", BARGH Journal of Electrical Science and Technology, Vol. 21, No. 50, 2012, pp. 14-32, 2012.

 

 • A. Hooshyar, M. Sanaye-Pasand, S. Afsharnia, M. Davarpanah, B. M. Ebrahimi, "Time-Domain Analysis of Differential Power Signal to Detect Magnetizing Inrush in Power Transformers,” IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 27, no. 3, pp. 1394-1404, July 2012.

 

 • F. B. Ajaei, M. Sanaye-Pasand, M. Davarpanah, A. Rezaei-Zare, and R. Iravani, “Mitigating the impacts of CCVT subsidence transients on the distance relay,” IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 27, no. 2, pp. 497-505, April 2012.

 

 • M. Davarpanah, M. Sanaye-Pasand, and F. B. Ajaei, "CVT failure due do improper design of  auxiliary voltage transformers," IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 27, no. 1, pp. 391-400, Jan. 2012.

 

 • F. B. Ajaei, M. Sanaye-Pasand, M. Davarpanah, A. Rezaei-Zare, and R. Iravani, “Compensation of the current-transformer saturation effects for digital relays,” IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 26, no. 4, pp. 2531-2540, Oct. 2011.

 

 • H. Dashti, M. Sanaye-Pasand, and M. Davarpanah, "Fast and reliable CT saturation detection using a combined method," IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 24, no. 4, pp. 1037-1044, July 2009.

 

 • H. Asadi, M. Sanaye-Pasand, M. Davarpanah, “A novel approach for real-time estimation of power system voltage collapse based on wide area protection”, Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers, Feb. 2008.

مقالات چاپ شده در سایر مجلات

 • مهدی داورپناه و کاوه نیایش، "بررسی طرح های جابجایی فیدر تغذیه کننده موتور در شبکه های صنعتی و پیشنهاد روشهای جدید"، مجله علمی – پژوهشی انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران، جلد 9، شماره 1، تابستان91

 

 • مهدی داورپناه و مجید صنایع پسند، "روشی جدید برای بارزدایی بهینه در شبکه برق"، نشریه علمی برق، سال بیست و یکم، شماره پنجاه، بهار 1391

 

 • حامد اسدی، مجید صنایع پسند و مهدی داورپناه، "معرفي يك روش جديد براي تخمين به هنگام ناپايداري ولتاژ در شبكه هاي قدرت بر مبناي حفاظت گسترده شبكه"، مجله علمی – پژوهشی انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران، بهمن ماه 1386

ثبت اختراع

 • حامد مرسلی، مهدی داورپناه، شاهرخ فرهنگی، امیر موسی حدادی، "دستگاه اندازه گیری امپدانس زمین در پست برقدار با روش افت پتانسیل اصلاح شده"، تاریخ ثبت 26/3/94 ،اداره ثبت اختراعات و مالكيت صنعتي جمهوري اسلامي ايران، تائید علمی توسط دفتر مالکیت فکری دانشگاه تهران
 • مهدی داورپناه، امیر موسی حدادی، "دستگاه ثبات خطا و وقایع در الکترولایزرهای کلر آلکالی"، تاریخ ثبت 25/3/94، اداره ثبت اختراعات و مالكيت صنعتي جمهوري اسلامي ايران، تائید علمی توسط دفتر مالکیت فکری دانشگاه تهران
 • مهدی داورپناه، مجید صنایع پسند، "جبران ساز خطای ترانسفورماتور ولتاژ خازنی"، تاریخ ثبت 10/1/94، اداره ثبت اختراعات و مالكيت صنعتي جمهوري اسلامي ايران، تائید علمی توسط دفتر مالکیت فکری دانشگاه تهران 
 • مهدی داورپناه، سیف اله بهرامی، "رله دیجیتال تطبیقی حفاظت بانک خازنی با اتصال جفت ستاره زمین نشده"، تاریخ ثبت 20/11/93، اداره ثبت اختراعات و مالكيت صنعتي جمهوري اسلامي ايران، تائید علمی توسط دفتر مالکیت فکری دانشگاه تهران
 • مهدی داورپناه، یاسین ذبیحی نیا گردرودباری، "دستگاه حذف شار پسماند هسته ترانسفورماتور"، تاریخ ثبت 12/11/93، اداره ثبت اختراعات و مالكيت صنعتي جمهوري اسلامي ايران، تائید علمی توسط دفتر مالکیت فکری دانشگاه تهران
 • مهدی داورپناه، سعید محمدرضائی مهدی آباد، "دستگاه اندازه گیری ظرفیت یک واحد از بانک خازنی در شرایط با نویز الکترومغناطیسی زیاد"، تاریخ ثبت 11/10/93، اداره ثبت اختراعات و مالكيت صنعتي جمهوري اسلامي ايران، تائید علمی توسط دفتر مالکیت فکری دانشگاه تهران
 • مجید صنایع پسند، مهدی داورپناه، " کاهش ابعاد هسته های با فاصله هوایی در ترانسفورماتور جریان بر مبنای اصلاح روش استاندارد موجود"، تاریخ ثبت 4/2/91، اداره ثبت اختراعات و مالكيت صنعتي جمهوري اسلامي ايران
 • مهدی داورپناه، محمد صالح مونسان و سامان برزی، "دستگاه اتوماسیون توزیع برق"، به نام شرکت ادصاب،  شماره ثبت 58075، ثبت اختراع در تاریخ 27/12/1387 در اداره ثبت اختراعات و مالكيت صنعتي جمهوري اسلامي ايران

فعالیتهای آموزشی و سوابق تدریس

سوابق تدریس در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران :

 • کنترل، حفاظت و پایداری ریزشبکه (مقطع تحصیلات تکمیلی)
 • طراحی خطوط انتقال انرژی (مقطع کارشناسی)
 • طراحی پستهای فشار قوی (مقطع کارشناسی)
 • ماشین های الکتریکی 2 (مقطع کارشناسی)
 • آزمایشگاه رله و حفاظت (مقطع کارشناسی)

 

برگزاری دوره های کوتاه مدت صنعتی:

برگزاری دوره های کوتاه مدت صنعتی برای مهندسین شاغل در صنایع مختلف از قبیل شرکت های برق منطقه ای، شرکت های توزیع برق، شرکتهای تعمیر و نگهداری شبکه برق و شرکت مدیریت شبکه برق ایران جمعا به مدت حدود 210 روز کاری در زمینه های :

 • حفاظت سیستم های قدرت
 • ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت
 • سیستم های توزیع برق
 • مطالعات شبکه های قدرت و توزیع
 • مطالعات حالت های گذرا در شبکه های قدرت

پروژه های پژوهشی منتخب

1. شرکت پتروشیمی اروند

 • بررسی، طراحی و ساخت سیستم جامع حفاظت الکترولایزر واحد کلر آلکالی
 • تحقیق و پژوهش در خصوص مشکلات سیستم حفاظتی و فیلترهای هارمونیکی مجتمع پتروشیمی اروند و ارایه راه کارهای مناسب
 • بررسی تاثیر پذیری تجهیزات الکترولایزر از تغییرات ولتاژ DC به منظور تعیین روشهای عملیاتی برای حل مشکل عملکرد رله مشتق ولتاژ

 

2. شرکت مدیریت شبکه برق ایران

 • تحلیل حوادث مرتبط با تاثیر حالتهای گذرا بر عملکرد رله های شبکه، شناسایی عملکردهای نابجای رله های شبکه انتقال در برابر حالتهای گذرا و پیشنهاد تغییر پیکره بندی و تنظیم واحدهای جانبی به منظور بهبود رفتار آنها
 • بررسی تاثیر حالت گذرای ترانسفورماتورهای اندازه گیری بر عملکرد رله های حفاظتی شبکه و ارایه راه حل های مناسب

 

3. شرکت برق منطقه ای تهران

 • ساماندهی حفاظت اضافه بار جریانی ترانسفورماتورهای قدرت
 • بررسی و تنظیم رله های حفاظتی کابل های فشار­قوی
 • تشخیص عوامل افزایش خطای نسبت تبدیل ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی شبکه برق منطقه ای تهران  بر مبنای تستهای عیب یابی
 • مطالعه و تست عملکرد و ارائه دستورالعمل ارزیابی و تخمین الگوریتم رله های نرم افزاری دیستانس، دیفرانسیل و جریان زیاد

 

4. شرکت پتروشیمی فجر

 • شبیه سازی شبکه فجر به منظور مطالعه ناپایداری توربو ژنراتورها در حالتهای نامتعادلی تولید و مصرف ناشی از خروج تنها خط ارتباطی بین فجر1-ماهشهر و یا خروج ترانسها یا خطوط فشار قوی پست ماهشهر
 • بررسی علت تریپ ژنراتورهای شرکت پتروشیمی فجر در اثر برقدار کردن ترانسفورماتورهای قدرت شبکه فجر و ارایه راه کار

5. شرکت فولاد خوزستان

 • تحقیق و پژوهش در خصوص تحلیل حوادث و مشکلات شبکه برق شرکت فولاد خوزستان
 • بررسی علل ایجاد جریان چرخشی در شبکه زمین سوئیچگیرهای SVC فولاد خوزستان و حل عملی آن 
 • ایزوله کردن نوترال سمت ثانویه ترانسفورماتورهای قدرت 230/33 کیلوولت شبکه فولاد خوزستان جهت کاهش نرخ خطای ترانسفورماتورها
 • حفاظت فیدرهای موازی متصل به پست های 6.6/33 کیلوولت بر مبنای هماهنگی منطقی

 

6. شرکت نیروترانس

 • پژوهش در خصوص بهبود طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای اندازه گیری و بانک خازنی
 • ارایه روش عملی برای حل مشکل بالا بودن خطای CTهای مورد استفاده در خروجی ژنراتور و بسط این روش برای سایر مدل های با اشکال مشابه

عضویت در کمیته ها و مجامع علمی

 • عضو کمیته رله های میکروپروسسوری، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، از سال 1393 تاکنون
 • عضو کمیته های تخصصی شرکت توانیر جهت تدوین دستورالعمل تجهیزات کثیر المصرف و همکاری در تدوین دستورالعملهای تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای مربوط به تجهیزات زیر

         ¨ ترانسفورماتورهای روغنی توزیع 20 کیلوولت

               ¨ ترانسفورماتورهای خشک رزینی توزیع 20 کیلوولت

               ¨ روغن ترانسفورماتورهای توزیع

               ¨ سکسیونرهای گازی

               ¨ ترانسفورماتور ولتاژ

               ¨ رله های ثانویه دیجیتال

               ¨ ترانسفورماتور جریان

 • عضو کمیته های TC-14 و TC-38 استاندارد IEC در ایران
 • داور برخی مجلات بین المللی و کنفرانس های داخلی و خارجی
 • عضو کمیته تخصصی مطالعات ترانسفورماتور (در زمان فعالیت کمیته در سال های 1381 و 1382)

 

فعالیت های اجرایی

 • مشاور مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم، از 1394 تاکنون
 • مشاور معاون پژوهشی دانشگاه تهران، از 1394 تاکنون
 • ارایه خدمات "تحلیل حوادث شبکه های برق" از طرف دانشگاه تهران برای صنایع مختلف و شرکت های تابعه وزارت نیرو، از سال 1392 تا کنون
 • مشاور شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، از 1389 تا 1391
 • مشاور شرکت نیرو ترانس، از سال 1388 تاکنون
 • مشاور شرکت فولاد خوزستان، از سال 1387 تاکنون
 • سرپرست پروژه های پستهای فشارقوی استان کرمان، شرکت مشانیر، از 1383 تا 1384
 • کارشناس پروژه های پستهای فشار قوی، شرکت مشانیر، از 1381 تا 1383