عنوان گروه مرتبط سرپرست
رباتیک شناختی مجید نیلی احمدآبادی
شبکه های اجتماعی مسعود اسدپور
آزمایشگاه پروژه مصطفی ارسالی صالحی نسب
آزمایشگاه پروژه مصطفی ارسالی صالحی نسب
آزمایشگاه پروژه بهجت فروزنده
آزمایشگاه پروژه بهجت فروزنده
آزمایشگاه پروژه مهدی مدرسی
آزمایشگاه پروژه مهدی مدرسی
رباتیک پیشرفته و سیستم های هوشمند هادی مرادی
ابزارها و روشهای طراحی مدارهای الکترونیکی در سطح سیستم زین العابدین نوابی
ابزارها و روشهای طراحی مدارهای الکترونیکی در سطح سیستم زین العابدین نوابی
آزمون سیستم های دیجیتال زین العابدین نوابی
آنتن رضا فرجی دانا
آنتن رضا فرجی دانا
اپتیک در پزشکی حسین احمدی
اپتیک در پزشکی سید کمال الدین ستاره دان
اتوماسیون صنعتی و پردازش هوشمند اطلاعات تورج عباسیان نجف آبادی
ارتباط انسان با کامپیوتر سید کمال الدین ستاره دان
بررسی سیستم های قدرت سعید افشارنیا
پایگاه داده پیشرفته مسعود رهگذر
پردازش تصاویر رضا آقایی‌زاده ظروفی
پردازش متن و زبان طبیعی هشام فیلی
پردازش سیگنال و سیستم های مخابراتی علی الفت
پردازش چند رسانه ای محمود رضا هاشمی
پردازش چند رسانه ای محمود رضا هاشمی
حفاظت دیجیتال مجید صنایع‌پسند
تصدیق کیفیت نرم افزارهای مبتنی بر وب رامتین خسروی
روتر و سوئیچ ناصر یزدانی
روتر و سوئیچ ناصر یزدانی
روش های صوری و درستی سنجی سیستم ها رامتین خسروی
روش های صوری و درستی سنجی سیستم ها فاطمه قاسمی
روشنايي فنی امیرعباس شایگانی اکمل
سیستم های سخت افزار زین العابدین نوابی
سیستم‌های بی‌درنگ و نهفته‌ی اتکاپذیر مهدی کارگهی
سیستم های پیشرفته مخابرات سیار فرشاد لاهوتی
سیستم های چند عاملی فتانه تقی یاره
سیستم های چند عاملی فتانه تقی یاره
سیستم های حرکت پیشرفته صادق واعظ‌ زاده
سیستم های کنترل پیشرفته محمدجواد یزدان‌پناه
سیستم های هوشمند اطلاعات آزاده شاکری
سیستم های هوشمند اطلاعات آزاده شاکری
مدلسازی محاسباتی و یادگیری ماشین بابک نجار اعرابی
مدلسازی محاسباتی و یادگیری ماشین بابک نجار اعرابی
شبکه های کامپیوتری کارآمد احمد خونساری
شبکه های هوشمند اشکان رحیمی کیان
شبیه سازی و مدل سازی افزاره های نیمه هادی مرتضی فتحی پور
طراحی سطح سیستم مدارهای دیجیتال امید فاطمی
طراحی سیستم های قابل اعتماد سیامک محمدی
طراحی سیستم های قابل اعتماد سیامک محمدی
طراحی مدارات مجتمع شاهین جعفرآبادی آشتیانی