فهرست دفاعیه های ارشد و دکتریعنوان ارائه دهنده استاد راهنما استاد مشاور زمان و مکان ارائه گروه مرتبط
طراحي و پياده سازي روشي بهينه براي دنبال كردن نقطه حداكثر توان پنل خورشيدي تحت تمركز نور محمد طيبي شعاعي دوشنبه 1395/07/12
ساعت 10-12
اتاق 313
الکترونیک
يادگيري مفهومي زبان فهيمه پورمحمدي مرادی سبزوار نيلي احمدآبادي يکشنبه 1395/07/11
ساعت 17-19
اتاق 313
هوش ماشین و رباتیک
پياده سازي يك سامانه كلان داده به منظور ايجاد اخطار زود هنگام در فرايند يادگيري الكترونيكي مريم فرخ مهر فاطمي يکشنبه 1395/07/11
ساعت 10/30-12
اتاق جلسات 801
فناوری اطلاعات
طراحي شبكه اجتماعي خاص منظوره يادگيري محمدرضا نعمت پور فاطمي شنبه 1395/07/10
ساعت 17-19
اتاق جلسات 814
فناوری اطلاعات
ارسال ويدئو بر روي شبكه هاي بي سيم تركيبي واي فاي - وايمكس كاوه مهدي پور چاري قنبري چهار شنبه 1395/07/07
ساعت 15:30-17:30
اتاق 801
فناوری اطلاعات
بهبود كارايي فناوري هاي حافظه نوظهور در سطح معماري سيدصابر نبوي لاريمي افضلي کوشا شنبه 1395/07/03
ساعت 9-11
اتاق شماره 313 ساختمان جديد
معماری کامپیوتر
تحليل و شبيه سازي قوس الکتريکي در خلاء تحت تاثير ميدان مغناطيسي به منظور افزايش ولتاژ قوس احسان هاشمي محسني نيايش شنبه 1395/07/03
ساعت 18
آزمایشگاه فشار قوی
قدرت
طراحي مدار راه انداز لامپ LEDتوان با قابليت تنظيم شدت روشنايي و تغيير جريان خروجي محمدحسن خرازي معصومي شنبه 1395/07/03
ساعت 13/30-15
اتاق جلسات ساختمان اصلی
الکترونیک
رهيافتی کنش گرا برای توصيف و سنتز سخت افزار محمد كاميار مهاجراني صفري نوابي شيرازي شنبه 1395/07/03
ساعت 10/30-12
اتاق جلسات 814
معماری کامپیوتر
كنترل مقاوم سيستمهاي سلسله مراتبي با رويكرد نظريه بازي محسن صفار کبريايی شنبه 1395/06/31
ساعت 9-11
كلاس 201
کنترل