فهرست دفاعیه های ارشد و دکتریعنوان ارائه دهنده استاد راهنما استاد مشاور زمان و مکان ارائه گروه مرتبط
طراحي و توسعه ي سامانه ي آشكارسازي و شناسايي خطا در شبكه هاي ارتباطات سيار با استفاده از خرد جمعي مهزاد يونسي شاه منصوري لاهوتي دوشنبه 1395/07/19
ساعت 18-20
اتاق جلسات 814
فناوری اطلاعات
طراحي و پياده سازي فرستنده گيرنده مبتني بر مدولاسيون ( OFDM) در كاربري استاندارد LTE 4G عليرضا كسرايي کمره ای پنج شنبه 1395/07/15
ساعت 16-18
اتاق جلسات
الکترونیک
بررسي نقش اختلال در جريان هاي سيناپسي گلوتاماتي و دوپاميني در هيپو كمپ با رويكرد سيستمهاي ديناميكي محمد محمدي بهرامي بوده لالو سه شنبه 1395/07/13
ساعت 8-10
اتاق 801
کنترل
راه اندازي سامانه كلان داده براي استخراج روابط معنايي از داده هاي عظيم سنسورهاي مكاني اميد ابراهيمي فاطمي سه شنبه 1395/07/13
ساعت 18-20
اتاق 801
نرم افزار
پيشنهاد و تحليل يك مدار مسطح نوري شكل پذير شقايق يراقي شاه آبادي سه شنبه 1395/07/13
ساعت 17:30-19:30
اتاق 801
مخابرات
تضمين كيفيت سرويس اينترنت كاربران خانگي در شبكه هاي 20 محور وحيد نازك تبار يزداني سه شنبه 1395/07/13
ساعت 17:30-19:30
كلاس 220
نرم افزار
نيروهاي وارده بر سكسيونرهاي فشارقوي ناشي از خطاهاي اتصال كوتاه تك فاز و سه فاز علي دولتيان شيروان محسني فيض سه شنبه 1395/07/13
ساعت 16:30-18:30
ساختمان فشارقوي
قدرت
محافظت نابرابر در برابر خطا با استفاده از كدهاي بدون نرخ در جريان سازي ويدئو رضا ترابي ميرزايي قنبري سه شنبه 1395/07/13
ساعت 15/30-17
اتاق جلسات 801
نرم افزار
پرتودهي در شبكه هاي هميار با فيدبك محدود سيروان گرامي پور الفت دوشنبه 1395/07/12
ساعت 15/30-17/30
اتاق جلسات 814
مخابرات
نشان گذاري مقاوم ويديو با استفاده از تبديلات چند دقتي - چند جهته ميلاد قلعه جوقه يي اخايي ميريان دوشنبه 1395/07/12
ساعت 11-13
اتاق 801
مخابرات