فهرست دفاعیه های ارشد و دکتریعنوان ارائه دهنده استاد راهنما استاد مشاور زمان و مکان ارائه گروه مرتبط
برنامه‌ريزي بهره ‌برداري بهينه از شبکه‌هاي توزيع هوشمند در حضور گسترده منابع انرژي پراکنده محمدرضا مزيدي شرف آبادي منصف دوشنبه 1395/10/06
ساعت 8-11
اتاق814
قدرت
طراحي و شبيه سازي آنتن روزنه اي تنظيم پذير اشكان آذرفر راشدمحصل سه شنبه 1395/10/01
ساعت 10-12
اتاق 801
مخابرات
ساخت تراشه ميكروسيال مجهز به الكترودهاي نانوساختار به منظور اندازه گيري ويژگيهاي الكتريكي سلولهای سرطانی گردشی (CTC) سيدعلي حسيني عبدالاحد مهاجرزاده شنبه 1395/09/20
ساعت 15:30
اتاق 803
الکترونیک
بررسي و تحليل كارايي سيستم هاي رايانش ابري سيار حسن راعي يزداني يکشنبه 1395/09/14
ساعت 18-21
اتاق جلسات
فناوری اطلاعات
راه کاري جهت ارتقاي امنيت پروتکل Open Flow در شبکه هاي مبتني بر 20 فاطمه کشاورز يزداني سه شنبه 1395/09/02
ساعت 16/30-18
اتاق جلسات 801 س جديد
فناوری اطلاعات
كاهش مرتبه سيستمهاي غير خطي محمدجواد قدس يزدان پناه چهار شنبه 1395/08/12
ساعت 10-12
اتاق 801
کنترل
بهبود كنترل فركانس شبكه هوشمند در حضور توربين هاي بادي و خودروهاي برقي كاظم حقدار افشارنيا چهار شنبه 1395/07/28
ساعت 8-10
اتاق جلسات 801
قدرت
تاثيرات ژنتيكي بر الگوي QEEGو كاربردهاي آن در درمان هاي مبتني بر نوروفيدبك محمد علمي ستاره دان چهار شنبه 1395/07/28
ساعت 14-16
اتاق 801
مهندسی پزشکی
ارائه مدل مبتني بر شکل استخوان به منظور کمي¬سازي ناهنجاري هاي فک و صورت در تصاوير سي تي اسکن با اشعه مخروطي فاطمه عبدالعلي آقايي زاده ظروفي دوشنبه 1395/07/26
ساعت 17:15
اتاق 801
مهندسی پزشکی
بهبود حفاظت خطوط سه ترميناله حامد زارع ميرك آباد صنايع پسند دوشنبه 1395/07/26
ساعت 17-19
اتاق جلسات ساختمان اصلی
قدرت