فهرست دفاعیه های ارشد و دکتریعنوان ارائه دهنده استاد راهنما استاد مشاور زمان و مکان ارائه گروه مرتبط
پايش وضيعت جعبه دنده در ژنراتورهای القايی رتور سيم پيچی شده محمد حسين تبار مرزبالی فيض يکشنبه 1395/10/26
ساعت 3-5
اتااق 814
قدرت
طراحي تقويت كننده ابزار دقيق كم نويز و با امپدانس ورودي بالا مهدي چگيني جعفر آبادی آشتيانی يکشنبه 1395/10/26
ساعت 16-18
اتاق 801
الکترونیک
طراحي و پياده سازي دستگاه تستر بردهاي تغذيه تلويزيون هاي ديود نوري مازيار تابان شيخايي يکشنبه 1395/10/26
ساعت 14-16
اتاق 801
الکترونیک
طراحي و شبيه سازي آنتن روزنه اي تنظيم پذير اشكان آذرفر راشدمحصل يکشنبه 1395/10/26
ساعت 11/30-13/30
اتاق 313
مخابرات
بررسي گذراهاي ناشي از راه اندازي موتورهاي القائي MV و وصل خازن حسن مسجدي ورنو سفادراني فيض شنبه 1395/10/25
ساعت 14-16
اتاق 801
قدرت
تصويرگري معكوس زماني اجسام مدفون در زمين چند لايه سحر باقرخاني فرجي دانا دهملائيان دوشنبه 1395/10/20
ساعت 9-11
اتاق 801
مخابرات
تحليل آسيب‌پذيري سيستم‌هاي 168ي روي بردهاي مدارچاپي ناشي از امواج الکترومغناطيسي بيروني ميلاد مهري سوخته كوهي معصومي دوشنبه 1395/10/20
ساعت 16-19
اتاق 803
الکترونیک
مدل‌سازي، درستي‌يابي و تحليل سيستم‌هاي مبتني بر مدل اکتور زماني احسان خامس پناه خسروي سيرجاني يکشنبه 1395/10/19
ساعت 9-12:30
اتاق 803 س جديد
نرم افزار
نگاشت پوياي اكتور به ريسمان فهيمه راحمي خسروي يکشنبه 1395/10/19
ساعت 7/30-9
اتاق جلسات 801
نرم افزار
برنامه ريزي توسعه انتقال با هدف كاهش پرشدگي احمد الدهلكي منصف دوشنبه 1395/10/13
ساعت 8-10
اتاق 801
قدرت