| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
فهرست دفاعیه های ارشد و دکتریعنوان ارائه دهنده استاد راهنما استاد مشاور زمان و مکان ارائه گروه مرتبط
طراحي سيستم كنترل فازي به منظور كنترل فركانس سيستمهاي چند ناحيه اي شامل توليدات پراكنده خورشيدي مصطفی صادقي گوغري لساني شنبه 1395/11/23
ساعت 12:45-13:45
اتاق 814
قدرت
برآورد الزامات طراحي سيستمهاي فتو ولتائيك متمركز كننده سيليكوني احمد كريمي جعفر آبادی آشتيانی سه شنبه 1395/11/12
ساعت 16-18
اتاق جلسات 801
الکترونیک
طراحي و تحليل متد جمع آوري داده در شبکه حسگر بي¬سيم با استفاده از هواپيماي بدون سرنشين محمد امين عراقي زاده يزداني صفری دوشنبه 1395/11/11
ساعت 5-8
اتاق جاسات
معماری کامپیوتر
كنترل مقاوم اينورتر DC/AC براي موتورهاي القايي حسين ولي يان هلق عباسيان نجف آبادي يکشنبه 1395/11/10
ساعت 8-10
اتاق 801
کنترل
كنترل شرايط محيطي در نانو گريد خانه هوشمند رضا توكلي لساني شنبه 1395/11/09
ساعت 12:30-14:30
اتاق 814
قدرت
طراحي سيستم كنترل تحمل پذير فعال عيب با استفاده از تركيب طبقه بندها متين معصوميان مشيري چهار شنبه 1395/11/06
ساعت 10-12
اتاق جلسات 801
کنترل
بررسي اثر تجربه حسي جديد بر ترکيب اطلاعات چندحسي و مدل‌سازي آن محمدعلي نيكوئي ماهاني نيلي احمدآبادي يکشنبه 1395/11/03
ساعت 9-12
اتاق 801 س جديد
هوش ماشین و رباتیک
طراحي و ساخت دستگاه انجام خودكار تست هاي عيب يابي ترانسفورماتور ياسين ذبيحي نيا نياگردرودباري داورپناه فرهنگي شنبه 1395/11/02
ساعت 9-11
اتاق 814
قدرت
ارائه يك كمك پردازنده آنالوگ براي سيستمهاي پردازشي ديجيتال آرش فياضي افضلي کوشا كمال شنبه 1395/11/02
ساعت 9-11
اتاق 801
الکترونیک
تعيين غلظت جيوه در آب با استفاده از رنگ سنجي خسرو وفايي نژاد کلاهدوز اصفهاني اصل سليماني شنبه 1395/11/02
ساعت 14-16
اتاق 801
الکترونیک