فهرست دفاعیه های ارشد و دکتریعنوانایکون مرتب سازی ارائه دهنده استاد راهنما استاد مشاور زمان و مکان ارائه گروه مرتبط
" برنامه ريزي ارسال و شكل دهي پرتو در مخابرات چند آنتنه چند كاربره "
مهندس سيد عطا اله ستارزاده هاشمي
دكترا
جناب آقاي دكتر الفت چهار شنبه 1393/04/04
ساعت 10 الي 13
اتاق 803 ساختمان جديد برق
مخابرات
" تحليل برهم كنش اشعه الكتروني با ميدان هاي الكترومغناطيسي يك ساحتار پريوديك مارپيچي "
مهندس علي محمودي
دکترا
جناب آقاي دكتر كمره اي
جناب آقاي دكتر شاه آبادي
شنبه 1393/04/07
ساعت 8 الي11 صبح
اتاق جلسات
مخابرات
آشکارسازی رويدادها در ويديو مسابقات فوتبال با استفاده از کنترل توجه
محمد حسين سیگاری
مقطع دکتری
دکتر سلطانيان زاده شنبه 1394/08/30
ساعت 10-13
801
هوش ماشین و رباتیک
آماده سازي مشخصه يابي مدل سازي هدايت و كاربردهاي الكترونيكي كامپوزيت هاي پليمري نيما سفيد موي آذر کلاهدوز اصفهاني مهاجرزاده چهار شنبه 1395/05/06
ساعت 16-18
اتاق جلسات 814
الکترونیک
آناليز مبتني بر تقارن ناهنجاري هاي فك و صورت در تصاوير CBCT ميثم حسني آقايي زاده ظروفي يکشنبه 1395/06/14
ساعت 11:30-13:30
كلاس 202
مهندسی پزشکی
آناليز و طراحي شبكه هاي هوشمند ابزار - به - ابزار با رويكرد هندسه ي تصادفي مرتضي بناگر دكتر بهروز مهام دوشنبه 1393/06/10
ساعت 8
اتاق 814
مخابرات
ابهام زدايي معنايي كلمات با استفاده از پيكره هاي موازي آزاده هاشمي فيلی شاكري چهار شنبه 1394/11/07
ساعت 13-15
اتاق جلسات 801
نرم افزار
اتصال مزارع بادي بزرگ به شبكه و تعيين ظرفيت خط انتقال آنها با در نظر گرفتن قيود قابليت اطمينان و جنبه هاي اقتصادي محمدامين نظري منصف يکشنبه 1394/10/20
ساعت 14-16
اتاق جلسات
قدرت
اختصاص هوشمند توان و پهناي باند براي خدمات IPTV در شبكه هاي وايمكس موبايل محمدرضا مرداني ورمزيار دکتر قنبري شنبه 1394/06/21
ساعت 11-13
اتاق جلسات
مخابرات
اختصاصي سازي پردازنده ها دريك سيستم چتد پردازشي برروي تراشه به منظور كاهش توان و انرژي مصرفي با توجه به محدوديت هاي تعريف شده روي كارايي و توان فاطمه موفق دكتر علي افضلي کوشا دوشنبه 1393/06/10
ساعت 8
اتاق 313
معماری کامپیوتر