| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
نام بخش اداری/آموزشی/پژوهشی نام و نام خانوادگی شماره تلفن داخلی شماره تلفن مستقیم
آبدارخانه (ساختمان جدید) 9714
آبدارخانه (ساختمان قدیم) 4324
اتاق دانشجویان دکترا 4904
اتاق مخابرات 9709
اطلاعات ساختمان جدید
9701
9702
88225430
امور عمومی محمد علییاری
4330
9730
بوفه 9708
تاسیسات
4158
9743
دبیرخانه پرستو بهادرانی 4326 88012464
دبیرخانه دائمی کنفرانس
4213
4967
88225344
دفتر آزمایشگاه آنتن محبوبه قازانچایی 4940
دفتر آزمایشگاه فشار قوی 4370
دفتر آموزش زبان آلمانی بهمن اسفندیاری 9710
دفتر آموزش کارشناسی گیتا نصیری 4941 88000939
دفتر آموزش کارشناسی سمیه اسکندری 4941
دفتر انجمن اسلامی 4351
دفتر بسیج 4953 88013982
دفتر تحصیلات تکمیلی (ارشد) هنگامه دستمالچی 4332 88027757
دفتر تحصیلات تکمیلی (دکترا) ملیحه غفاری 9793 88015873
دفتر تحصیلات تکمیلی (دکترا) نادر سرداری 9794
دفتر خدمات 4350
دفتر دانشکده و ریاست زهرا بیابانی 4214 88027756
دفتر سمعی بصری فرشاد فروغی 4328
دفتر مجله برق 9713
دفتر مشاوره آموزشی 4216
دفتر معاونت آموزشی گیتا نصیری صالح 4180 88000939
دفتر معاونت پژوهشی / دفتر گرایشها سمیه کوثری 4327 88633029
ریاست حسابداری فریبرز قربانی
4325
4973
سلف سرویس اساتید 4400
شاخه دانشجویی ACM 4974
شاخه دانشجویی IEEE 4358
شاخه دانشجویی مهندسی پزشکی 4977
صاحب جمع اموال آقامعلی آتشجامه 4336
قطب الکترو مغناطیس 9737
قطب نانو 9734
قطب کنترل و پردازش 9734
مرکز انفورماتیک کارشناسی مهناز عدل پور 4998 88026166
مرکز انفورماتیک کارشناسی ارشد مریم عباسی 4339
مسئول شبکه کامپیوتر (ساختمان جدید) پژمان مطلب زاده 9703
موسسه رباتیک
9731
9732
9733
نمازخانه 4344
نگهبانی 4217
کارپردازی قربانعلی نادرعلی 9713