| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
نام نام خانوادگیایکون مرتب سازی شماره تماس
بهزاد آسایی 61114936
رضا آقایی‌زاده ظروفی 61114302
جواد ابراهیمیان امیری 09336393910
محمدعلی اخایی 61119746
مصطفی ارسالی صالحی نسب 61114997
مسعود اسدپور 61114951
ابراهیم اصل سلیمانی 61114331
سعید افشارنیا 61114179
علی افضلی کوشا 61114920
علی الفت 61114338
فرخ امینی فر 88011247
حسین ایمان عینی 61114962
فریبا بهرامی 61114924
فتانه تقی یاره 61114181
پرویز جبه‌دار مارالانی 61114319
شاهین جعفرآبادی آشتیانی 61114952
غلام علی حسین زاده 61114178
رشاد حسینی 61119799
رامتین خسروی 61114918
احمد خونساری 61114333
صادق دری نوگورانی 02166166677
مجتبی دهملائیان 61119716
جلیل آقا راشد محصل 61114208
امیرمسعود ربیعی 61114156
فرزاد رجایی سلماسی 61119735
شیما رضائی 021-82084368
حیدر رمضانی تبار 61114321
مسعود رهگذر 61114910
سید کمال الدین ستاره دان 61114177
حمید سلطانیان زاده 61114909
زینب سنائی 61119750
وحید شاه منصوری +98 21 82089767
محمود شاه‌آبادی 61114923
آزاده شاکری 61119722
امیرعباس شایگانی اکمل 88011247
امید شعاعی 61119762
صمد شیخائی 61114963
صدف صالح کلیبر 82084906
مریم صباغیان 61119725
سعید صفری 61114902
مجید صنایع‌پسند 61114225
مهدی طالع ماسوله 61118413
علی اعظم عباسفر 61114932
تورج عباسیان نجف آبادی 61119721
محمد عبدالاحد 61114307
بیژن علیزاده 61119748
امید فاطمی 61114921
مرتضی فتحی پور 61114329
سید مهدی فخرایی 61114340
رضا فرجی دانا 61114206