| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ - ۰۷:۴۴
آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ - ۰۷:۵۶

گرايش سيستم های ديجيتال دانشكده مهندسی برق و كامپيوتر پرديس دانشكده های فنی دانشگاه تهران با همكاری ستاد ميكروالكترونيك كشور سمينار يك روزه ای تحت عنوان "طراحی الكترونيك در سطح سيستم، زمينه های پيدايش و راهكارهای بهره برداری" با حضور 36 نفر از اساتيد متخصص در اين زمينه از 18 دانشگاه كشور در روز پنج شنبه 9 آبان ماه 1392 برگزار می نمايد. مدعوين در اين همايش به بررسی راهكارهای مناسب برای ايجاد تغيير نگرش در روند طراحی سيستم های الكترونيكی در دانشگاه های سراسر كشور می پردازند.