دانشجویی

 

شاخه دانشجویی IEEE

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران به عنوان نماینده معتبرترین مؤسسه بین‌المللی مهندسی برق بارها در بین شاخه‌های دانشجویی این مؤسسه درخشیده است.

 

 

 

 

 

شاخه دانشجویی ACM

مؤسسه ACM به عنوان معتبرترین مؤسسه مرتبط با علوم و مهندسی کامپیوتر در سال ۲۰۱۱-۲۰۱۲ شاخه دانشجویی ACM دانشگاه تهران را به عنوان یکی از ۵ شاخه برتر دنیا انتخاب کرد.

 

 

 

 

 

شاخه دانشجویی مهندسی پزشکی

این شاخه دانشجویی به فعالیت‌های متنوعی در راستای ارتقای سطح علمی و انجام فعالیت‌های فوق برنامه مرتبط با رشته‌ی مهندسی پزشکی - بیو الکتریک می‌پردازد.

 

 

 

 

                           شاخه دانشجویی انجمن علمی رمز

 

 

 

شورای نمایندگان

شورای نمایندگان دانشجویان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر نقشی فعال در اداره امور مرتبط با دانشکده ایفا می‌کند. این شورا که اعضای آن منتخب دانشجویان محسوب می‌شوند در برقراری ارتباط میان دانشجویان و مدیریت دانشکده تأثیری کلیدی دارد.

 

 

 

 

فعالیت‌های فوق‌برنامه

دانشجویان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در موقعیت‌های مختلف، در زمینه‌های متنوع علمی، فرهنگی و اجتماعی به فعالیت‌های فوق‌برنامه می‌پردازند.