آموزشی

 

دوره‌های کارشناسی

هر ساله بیش از ۱۵۰ دانشجوی کارشناسی در رشته‌های مهندسی برق و کامپیوتر در ۸ گرایش مختلف به تحصیل مشغول می‌شوند.

 

 

 

 

 

دوره‌های تحصیلات تکمیلی

در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش‌های متنوعی از رشته‌های مهندسی برق و کامپیوتر مهیا است.

 

 

 

 

 

وب‌گاه درس‌ها

محتوای درس‌های ارائه شده در دانشکده عموماً به طور الکترونیک در دسترس هستند. این موضوع امکان استفاده از محتوای آموزشی را نه تنها برای دانشجویان دانشکده بلکه برای سایر علاقه‌مندان نیز مهیا می‌کند.

 

 

 

 

 

تقویم آموزشی

رخدادهای آموزشی دانشکده از قبیل زمان انتخاب واحد، زمان حذف و اضافه و ... از این طریق قابل دسترسی هستند.