قطب‌های علمی

قطب علمی نانوالکترونیک

قطب نانوالکترونیک دانشگاه تهران با هدف انجام تحقیقات پیشرفته در زمینه طراحی، تست، و ساخت مدارهای مجتمع در فناوری نانو در سطوح بین‌المللی تشکیل شده است. هسته این قطب از هفت عضو هیئت علمی از بخش‌های الکترونیک و کامپیوتر (سخت افزار) دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و دانشکده مهندسی شیمی تشکیل شده است. برنامه‌های تحقیقاتی قطب حول محورهای ساخت مدارات مجتمع، طراحی مدارات مجتمع با کاربردهای گوناگون، و تولید ابزار طراحی و تست این مدارات می‌شود. همچنین به عنوان مثالی از دستاوردهای این قطب می‌توان به ساخت نانوتیوب‌های کربنی به عنوان افزاره جدید برای ساخت نسل آینده مدارات دیجیتال اشاره نمود.

 

قطب علمي كنترل و پردازش هوشمند

قطب علمي كنترل و پردازش هوشمند از فعال ترين قطب های علمی کشور بوده و در سال ۱۳۸۵ به عنوان قطب برگزيده جشنواره پژوهش و فناوري کشور شناخته شده است. اين قطب از پنج استاد، شش دانشيار و پنج استاديار تشکيل شده است. اعضاي قطب در سال ۱۳۸۵ متجاوز از ۳۰۶ مقاله در كنفرانسهای علمی ارائه نموده و ۱۳۳ مقاله در مجلات مختلف علمی-پژوهشی (غالبا) ISI به چاپ رسانيده اند.

فعاليتهاي قطب شامل انجام طرح‏هاي پژوهشی ملی و یا همکاری های بين‏المللي، تربيت دانشجويان و تجهيز آزمایشگاه‏ها در محورهای اصلي زیر مي باشد: ۱- پردازش و ترکیب هوشمند داده ها، اطلاعات و دانش؛ ۲- توسعه ابزار مدلسازی، طراحی و تصميم‌گيري در سيستم‌هاي گسترده و مقياس بزرگ؛ ۳- كنترل هوشمند سيستمهاي صنعتي و همبستر با استفاده از رويكردهاي زيستي/ رواني/اجتماعي؛ ۴- مدلسازی و كنترل هوشمند حرکت در موتورها و محركه‌هاي صنعتي و آنالیز و مدلسازی کنترل حرکت در سیستمهای زیستی (بطور عمده در انسان)؛ ۵- تدوین برنامه های نوین آموزشی.

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی برجسته اعضای هیات علمی قطب با عناوینی همچون چهره ماندگار ملی، استاد نمونه کشوری، طرح و پژوهشگر برگزیده دانشگاه تهران در علوم و فنی، چهره درخشان انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران، برگزیده جشنواره های خوارزمی و خاتم، و جوایز دانشجویی متعددی همچون برگزیده مسابقات بین المللی پیشگویی سری زمانی، شناسایی و مورد قدردانی قرار گرفته است.

 

قطب علمی الکترومغناطیس کاربردی

ماموريت این قطب علمی ترويج و رشد پژوهش و آموزش در زمينه نظريه الکترومغناطيس کاربردی و کاربرد آن بشکلی است که بنيادی برای توسعه ابزار مهندسی و تحقيق نو، تحليل مهندسی و توسعه در حوزه فناوری مهندسی برق را پی افکند. این قطب تلاش می کند که:

  • پایه ای نیرومند و برنامه پژوهشی کاربردی در سيستم های الکترو مغناطيسی جهت استفاده از آن به عنوان منبع مطمئن تخصص، آفرينش و ابداع ايجاد کند.
  • دانشجويان و مهندسين را برای کسب دانش در زمينه الکترو مغناطيس و کاربرد های آن برای طراحی و گسترش حوزه فرکانس راديوئی، بی سيم، مايکرو ويو، آنتن، ماشينهای الکتريکی، محاسبه عددی ميدان های الکترو مغناطسي، کنترل دستگاه های الکترومغناطيسی، سازگاری الکترومغناطسی با تاکيد بر روی الکترومغناطيس محاسباتی آموزش دهد.
  • از دانشجويان، اعضای هيات علمی و ساير محققان برای پيگيری مبانی و مفاهيم جديد در سيستم های الکترو مغناطيسی و کاربردهای آن حمايت کند.
  • منابع قابل دسترس را برای حل مسائل ويژه و کاربرد ها از طريق قراردادهای داخلی و خارجی و انتقال فناوری با تاکيد بر روی ارتقای توسعه اقتصادی بکار گيرد.
  • تبادل دانش و تجربه از طريق توافقنامه با ساير سازمان های علمی، صنعتی و پژوهشی را ارتقا دهد.