اصول طراحی پایگاه‌ داده‌ها

نام درس اصول طراحی پایگاه‌ داده‌ها
کد درس 8101459
تعداد واحد 3
نوع درس
مقطع درس کارشناسی
دروس هم نیاز سیستم های عامل (1)
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
 1. R. Ramakrishnan and J. Gehrke, Database Management Systems, McGraw-Hill 3rd Edition, 2003.
 2. H. Garcia-Molina, et al., Database Systems: The Complete Book,Pearson Prentice Hall 2nd Edition, 2009.
 3. J.D. Ullman and J. Widom, A First Course In Database Systems, Pearson Prentice Hall 3rd Edition, 2008.
مدرس آزاده شاکری
اهداف درس

دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند قادر خواهند بود:

 

 1. یک درک کلی از سیستم‌های پایگاه‌داده و معماری آنها داشته باشند.
 2. از روی توصیف مساله، نمودار موجودیت-ارتباط را رسم کنند.
 3. نمودار موجودیت-ارتباط را به رابطه‌های متناظر تبدیل کنند.
 4. وابستگی‌های تابعی را تشخیص دهند و رابطه‌ها را به صورت نرمال درآورند.
 5. پرس‌وجو‌های SQL بنویسند.
 6. بدانند که رابطه‌ها و شاخص‌ها چگونه در یک سیستم پایگاه‌داده ذخیره می‌شوند.
 7. برای یک پایگاه‌داده خاص با بارکاری مشخص، شاخص‌های مناسب را تشخیص دهند.
 8. بدانند که پرس‌وجوها چگونه بهینه‌سازی و ارزیابی می‌شوند.
نتایج درس

هدف این درس آموزش سیستم‌های پایگاه‌داده رابطه‌ای است. در این درس، دانشجویان می‌آموزند که چگونه یک پایگاه‌داده رابطه‌ای را طراحی و ایجاد کنند و چگونه از آن استفاده نمایند. بعلاوه، دانشجویان با چگونگی ذخیره‌سازی داده‌ها، بهینه‌سازی و اجرای پرس‌وجوها و پردازش تراکنش‌ها در سیستم­های مدیریت پایگاه‌ داده آشنا خواهند شد.

مباحث

مفاهیم پایه ای

 • مدل رابطه‌ای
 • جبر رابطه‌ای و حساب رابطه‌ای
 • SQL: پرس‌وجوها و محدودیت‌ها
 • پالایش شما و صورت‌های نرمال

ذخیره‌سازی و شاخص‌گذاری

 • ذخیره‌سازی داده‌ها: دیسک‌ها و فایل‌ها
 • شاخص‌گذاری با ساختار درختی
 • شاخص‌گذاری بر پایه درهم‌سازی

ارزیابی پرس‌وجوها

 • مرتب‌سازی خارجی
 • ارزیابی عملگرهای رابطه‌های
 • یک بهینه ساز پرس‌وجوی نوعی

 

استفاده از کامپیوتر
تکالیف

10 تکلیف

پروژه ها
نمره دهی

20%

10%

تکالیف

کویز

35%

امتحان میان ترم

35%

امتحان پایان ترم

سایر مراجع
تنظیم کننده آزاده شاکری
تاریخ تنظیم 1392/11/7