الکترونیک (1)

نام درس الکترونیک (1)
کد درس 8101087
تعداد واحد 3
نوع درس اجباری
مقطع درس کارشناسی
دروس هم نیاز مدارهای الکتریکی (1)
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز

مدار معادل تونن نرتن. تحلیل مدارهای مقاومتی.

کتاب (کتب) مرجع
 1. Behzad Razavi, Fundamentals of microelectronic, 2006.
 2. مبانی الکترونیک، سید علی میرعشقی
 3. جزوه مدرس
مدرس محمد رضا کلاهدوز، دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند قادر خواهند بود: 1- مدارات شامل چند دیود و یا ترانزیستور را تحلیل نمایند. 2- تحلیل و طراحی مدار بایاس تقویت کننده 3- آشنایی با روش تحلیل سیگنال کوچک زینب سنائی
اهداف درس

آشنایی مقدماتی با عملکرد مدارات دیودی ، تقویت کننده های ترانزیستوری و تحلیل مدارات پایه دیودی و ترانزیستوری

نتایج درس

دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند قادر خواهند بود:

 

 1.  مدارات شامل چند دیود و یا ترانزیستور را تحلیل نمایند.
 2. تحلیل و طراحی مدار بایاس تقویت کننده
 3. آشنایی با روش تحلیل سیگنال کوچک
مباحث

 

1-آشنایی مقدماتی با فیزیک نیمه هادی و پیوند PN

2- آشنایی با دیود. تحلیل مدارات دیودی

3- مدارهای کاربردی دیودی    

 • برش و جهش
 • یکسو کننده
 •  رگولاتور (دیود زنر)

4- آشنایی با عملکرد ترانزیستور BJT

 • فیزیک و عملکرد
 • مشخصه و نواحی کاری
 • تحلیل مداری

5-بایاس DC مدارهای بایاس ترانزیستور

 • مدار بایاس
 • خط بار
 • پایداری نقطه کار

6- تقویت کننده ترانزیستوری

 • مدل سیگنال کوچک
 • مدارهای تک طبقه اصلی
 • مدارهای چند طبقه

7- آشنایی با MOSFET

استفاده از کامپیوتر
تکالیف

تعداد 6 تا 9 تکلیف

پروژه ها

1 تا 2 عدد پروژه عملی

نمره دهی

10%

تکالیف

10%

10%

35%

کوئیز

پروژه

امتحان میان ترم

45%

امتحان پایان ترم

سایر مراجع

Microelectronic Circuits, Sedra/Smith 2003

تنظیم کننده محمد رضا کلاهدوز، زینب سنائی
تاریخ تنظیم بهمن 1392