الکترونیک صنعتی

نام درس الکترونیک صنعتی
کد درس 8101078
تعداد واحد 3
نوع درس
مقطع درس کارشناسی
دروس هم نیاز الکترونیک (2)
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
 1. N. Mohan, Power Electronics Converters, Applications, and Design, Mohan-UnDeland-Robbins Minnesota: John Wiley, 2003. Ch. 1 to 8.
 2. Power Electronics, Lander
 3. M. Rashid, Power Electronics Circuits, Devices, and Applications,  Pearson publisher, 2004.
 4. K. Thorborg, Power Electronics, Prentice Hall, 1988.
 5. P. C. Sen, Principles of Electric Machines and Power Electronics, 3rd Edition: Third Edition, 2013.
 6. J. Murphy, Power Electronic Control of AC Motors, Pergamon.
 7. الکترونيک قدرت مدارها، عناصر و کاربردها، نويسنده: محمد رشيد، مترجم دکتر قهرمان یا دکتر افجه­اي (ترجمه مرجع 3).
 8. کنترل موتورهاي الکتريکي با مبدل هاي الکترونيک قدرت، ترجمه: دکتر ميلي منفرد.
مدرس بهزاد آسایی
اهداف درس

دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند قادر خواهند بود:

 1.  با انواع المان­های الکترونیک قدرت آشنا شوند.
 2. پارامترهای مهم در مورد سوئیچ­های الکترونیک قدرت را بشناسند.
 3. انواع مبدل­های DC/DC را طراحی کنند.
 4. اینورترهای پایه تک فاز و سه فاز و اصول عملکرد آن را بشناسند.
 5. یکسوکننده­های تک فاز و سه فاز کنترل نشده و روابط آن را تحلیل کنند.
 6. یکسوکننده­های تک فاز و سه فاز کنترل شده و روابط آن را تحلیل کنند.
 7. با تعدادی مدار عملی آشنا شوند.
 8. با ساخت مدارات عملی دانش عملی خود را ارتقا دهند.
نتایج درس
مباحث

در این درس پس از ارائه مقدمۀ درس به معرفی انواع المان­های الکترونیک قدرت و تفاوت آن با سوئیچ­های معمولی و تشریح محدودیت­ها و پارامترهای مهم در مورد آنها پرداخته می­ شود. انواع مبدل­های DC/DC و اینورترها تا قبل از میان ترم توضیح داده می­شود و کاربرد آن در کنترل موتورها نیز به صورت مختصر تشریح می­گردد.

بعد از میان ترم انواع یکسوکننده­ های کنترل نشده و کنترل شده با معرفی مدارات دیودی و تریستوری تدریس خواهد شد. در بین مباحث کلاسیک مسائل عملی و مثال­های مختلف برای دانشجویان بیان خواهد شد.

 • مقدمه
 • انواع المان­هاي الکترونيک قدرت
 • مبدل­هاي DC بهDC
 • اينورترها
 • کنترل دور موتورها
 • يکسوکننده­ هاي کنترل نشده / يکسوکننده­ هاي کنترل شده
استفاده از کامپیوتر
تکالیف

5 تکلیف

2 کوئیز

پروژه ها
نمره دهی

10%

تکالیف

35%

امتحان میان ترم

35%

امتحان پایان ترم

20%

پروژه ­های عملی

سایر مراجع
تنظیم کننده بهزاد آسایی
تاریخ تنظیم 1392/11/10