آزمایشگاه الکترونیک (2) | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

آزمایشگاه الکترونیک (2)

نام درس آزمایشگاه الکترونیک (2)
کد درس 8101024
تعداد واحد 1
نوع درس
مقطع درس کارشناسی
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع

دستورالعمل آزمایشگاه الکترونیک 2

مدرس شاهین جعفرآبادی آشتیانی- حوریه خودکاری
اهداف درس

دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند قادر خواهند بود:

 

  1. مدارهای نسبتاً پیچیده الکترونیک را پیاده سازی کنند.
  2. مشخصه های اصلی تقویت کننده های ترانزیستوری پیشرفته را استخراج کنند.
  3. عملکرد واقعی اکثر مدارهای بررسی شده در درس الکترونیک 2 را ببینند.
  4. مدارهای الکترونیک آنالوگ مورد نیاز خود را طراحی کنند.
نتایج درس
مباحث

هدف این درس مشاهده و فهم عملکرد مدارهای درس الکترونیک 2 و همچنین ایجاد توانایی در پیاده سازی مدارهای الکترونیک آنالوگ می باشد.

-جلسه اول: آشنایی با تقویت کننده عملیاتی (آپ-امپ) و مشخصه های عملی آن.

2- جلسه دوم: مدارهای کاربردی آپ-امپ

3- جلسه سوم: تقویت کننده تفاضلی

4- جلسه چهارم: بررسی تقویت کننده های با فیدبک منفی

5- جلسه پنجم: آشنایی با ترانزیستورهای MOSFET ومدارهای آن (تقویت کننده و آینه جریان)

6- جلسه ششم: بررسی و طراحی رگولاتورهای ولتاژ پیشرفته

7- جلسه هفتم: تقویت کننده های توان (کلاس A و AB)

8- جلسه هشتم: پاسخ فرکانسی تقویت کننده های ترانزیستوری (فرکانس قطع بالا و پایین)

9- جلسه نهم: پروژه عملی

استفاده از کامپیوتر
تکالیف

7 پیش گزارش، 8 گزارش آزمایش، یک پروژه

پروژه ها

یک پروژه

نمره دهی

40%

-7.5%

15%

15%

10%

گزارش

پیش گزارش

کوئیزها

فعالیت آزمایشگاه

پروژه

20%

امتحان عملی

سایر مراجع
تنظیم کننده شاهین جعفرآبادی آشتیانی
تاریخ تنظیم 1392/11/7