آزمایشگاه پردازش بی درنگ سیگنال های دیجیتال | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

آزمایشگاه پردازش بی درنگ سیگنال های دیجیتال

نام درس آزمایشگاه پردازش بی درنگ سیگنال های دیجیتال
کد درس 8101993
تعداد واحد 1
نوع درس اختیاری ، مهندسی برق
مقطع درس کارشناسی – قابل انتخاب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی (اختیاری)
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز پردازش سیگنال دیجیتال 2
مطالب پیش نیاز

آشنایی با نرم افزار MATLAB، فیلترهای FIR و IIR، تبدیل فوریه گسسته DFT، برنامه نویسی C

 

کتاب (کتب) مرجع

امین خان‌سفید، فرشاد لاهوتی، دستور کار آزمایشگاه پردازش بی‌درنگ سیگنالهای دیجیتال، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، 1389

مدرس فرشاد لاهوتی، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
اهداف درس

هدف از این آزمایشگاه کسب تجربه عملی در پیاده سازی الگوریتمهای پردازش سیگنال بر روی سخت افزارهای مدرن می‌باشد.

نتایج درس

دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند قادر خواهند بود

 1. با نرم افزار code composer studio کار کنند.
 2. پردازنده های TI را برنامه نویسی نمایند.
 3. با ساختار پردازنده های پردازش سیگنال و مسائل مربوطه نظیر وقفه، پورتها و ... آشنا شوند.
 4. فیلتر های FIR و IIR را بر روی پردازنده های DSP پیاده نمایند.
 5. یک اسپکترم آنالایزر دیجیتال باند صوتی پیاده سازی نمایند.
 6. با چالشهای پیاده سازی بی‌درنگ الگوریتمهای پردازش سیگنال آشنا شوند.
 7. با پیاده سازی و محاسبات ممیز ثابت آشنا شوند.
 8. از نرم افزار MATLAB برای ارتباط با نرم افزار CCS جهت تست الگوریتم استفاده نمایند.
 9. از قابلیت MATLAB جهت تولید کد برای پردازنده و همچنین پیاده سازی پردازنده در حلقه استفاده نمایند.
مباحث
 1. معرفی آزمایشگاه و سخت افزار و نرم افزارهای مورد استفاده
 2.  معرفی نرم افزار  code composer studio (CCS)
 3. نمونه برداری و تولید سیگنال با استفاده از بورد C6713 DSK
 4. توابع پردازش سیگنال TI و فیلتر FIR
 5. طراحی و پیاده سازی فیلتر IIR
 6. FFT و تخمین طیف
 7. برنامه نویسی ممیز ثابت
 8. ارتباط نرم افزار MATLAB با نرم افزار CCS – پردازنده در حلقه
استفاده از کامپیوتر

Matlab و Simulink

Code Composer Studio V3.3 – C Programing

 

تکالیف

هر آزمایش شامل تمرینهایی است که عمدتا در آزمایشگاه انجام می پذیرد.

پروژه ها

یک پروژه نهایی (حسب مورد)

نمره دهی

35%

پیش گزارش، شرکت در کلاس و انجام آزمایش

65%

گزارش کار، آزمون، پروژه نهایی

 

سایر مراجع
 1. Texas Instruments related documents
 2. R. Chassaing and D. Reay, Digital signal processing and applications with the TMS320C6713 and TMS320C6416 DSK, 2nd Ed., Wiley, 2008.
 3. S. M. Kuo, B. H. Lee and W. Tian, Real-time digital signal processing implementation and applications, 2nd Ed., Wiley, 2006
 4. S. A. Tretter, Communication system design using DSP algorithms with laboratory experiments for TMS320C6713 DSK, Springer, 2008.
 5. N. Kehtarnavaz, Real-time digital signal processing based on the TMS320C6000, Newnes, 2005.
 6. A. V. Oppenheim and R. W. Schafer, Discrete-time signal processing, Third Ed., Prentice Hall, 2010.
تنظیم کننده امین خان سفید، پژوهشگر مرکز مخابرات چندرسانه ای بی سیم، دانشگاه تهران فرشاد لاهوتی، دانشیار دانشگاه تهران
تاریخ تنظیم مهر 1391