آزمایشگاه مخابرات چند رسانه ای | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

آزمایشگاه مخابرات چند رسانه ای

نام درس آزمایشگاه مخابرات چند رسانه ای
کد درس 8101990
تعداد واحد 1
نوع درس اجباری ، مهندسی برق
مقطع درس کارشناسی
دروس هم نیاز مخابرات (2)
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
 1. K. Sayood, Introduction to Data Compression, Prentice Hall 2004.
 2. A. Goldsmith, Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005.
 3. J. G. Proakis, M. Salehi, Digital Communications, McGraw Hill, 2008.
مدرس فرشاد لاهوتی، دانشیار
اهداف درس

دراین درس، دانشجویان یک درک نسبتا جامع از اجزا یک شبکه مخابرات بی‌سیم برای انتقال سیگنالهای چندرسانه‌ای بصورت کارا و مقاوم بدست می آورند. این درس برای دانشجویان سال‌ آخر کارشناسی درنظر گرفته‌شده است. تکنیک‌های کدینگ منبع (فشرده‌سازی) برای داده و سیگنالهای چند رسانه ای مورد مطالعه قرار می گیرند. روش‌های کدینگ و دکدینگ کانال برای تصحیح و تشخیص خطا در مخابرات بر کانال نویزی بی‌سیم معرفی می‌شوند. همچنین، دانشجویان با ویژگی‌های کانال بی‌سیم و مفهوم مخابرات سلولی آشنا ‌می‌شوند. تکنیک‌های مخابرات چندکاربره در شبکه‌های سلولی، که دسترسی چندگانه با تقسیم زمانی، تقسیم فرکانسی و تقسیم کد هستند، بررسی می‌شوند. این درس مکمل درس مخابرات 2 است.

نتایج درس

دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند قادر خواهند بود

 1. در زمینه اجزا سازنده سیستم‌های مخابرات بی‌سیم دانش اساسی کسب نمایند.
 2. الگوریتم‌های کدینگ بی‌تلف و باتلف منبع و نقش آنها در سیستم‌های مخابراتی را بشناسند.
 3. با الگوریتم‌ها و استانداردهای کدینگ صحبت، تصویر و ویدیو آشنا شوند.
 4. تکنیکهای تصحیح و تشخیص خطا، با کدینگ کانال بلوکی و کانولوشنال باینری، را فرا گیرند و روشهای کدگشایی و مکانیزم‌های بازارسال را بیاموزند.
 5. دانش پایه‌ای در مورد مخابرات بی‌سیم، تخصیص طیف، و مدلهای کانال بی‌سیم به‌دست بیاورند.
 6. درباره تکنیک‌های مختلف متمرکز دسترسی چندگانه در مخابرات بی‌سیم و گیرنده های آنها دانش پایه‌ای کسب کنند.
 7. با معماری مخابرات سلولی بی‌سیم و نسلهای مختلف آن آشنا شوند.
مباحث
 • مقدمه
 • کدینگ منبع 1: فشرده‌سازی داده:
 • کوانتیزاسیون (یکنواخت، غیریکنواخت، اسکالر و برداری، تطبیقی، تفاضلی و با پیش بینی)، کدهای هافمن، کدهای حسابی، کدهای تبدیلی
 • کدینگ منبع 2: فشرده‌سازی چندرسانه:
 • استانداردهای کدینگ صحبت، تصویر و ویدیو
 • کدینگ کنترل خطا:
 • کدهای بلوکی خطی و کدگشایی با سندرم، کدهای چرخشی و تشخیص خطا، کدهای کانولوشنال و کدگشایی ویتربی، مکانیزم‌های بازارسال (ARQ)
 • کانال بی‌سیم:
 • تخصیص طیف و کاربردهای آن، افت مسیر، سایه شدگی (shadowing)، محوشوندگی باندباریک
 • تکنیک‌های دسترسی چندگانه:
 • تسهیم زمانی و فرکانسی، مخابرات طیف گسترده، طیف گسترده با جهش فرکانسی، طیف گسترده با روش دنباله مستقیم، گیرنده‌های CDMA
 • مخابرات سلولی:
 • معماری سلولی، برنامه‌ریزی فرکانسی، تخصیص کانال و مساله هندآف، تداخل، استانداردهای مخابرات بی‌سیم سلولی
استفاده از کامپیوتر

نرم‌افزار MATLAB جهت پیاده‌سازی الگوریتم‌ها در تکالیف

تکالیف

درس شامل تکالیف عادی و کامپیوتری می‌باشد.

پروژه ها

ندارد

نمره دهی

20٪

تکالیف

35٪

پروژه

45٪

امتحان

سایر مراجع
 1. P. Mohana Shankar, Introduction to Wireless Systems, John Wiley & Sons, 2002.
 2. T. S. Rappaport, Wireless Communications: Principles and Practice, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall 1996.
 3. S. Haykin, Digital Communications, New York: Prentice Hall, 1988.

 

تنظیم کننده فرشاد لاهوتی
تاریخ تنظیم مهر 1391