نانو تکنولوژی و نانوالکترونیک

نام درس نانو تکنولوژی و نانوالکترونیک
کد درس 8101677
تعداد واحد 3
نوع درس
مقطع درس کارشناسی ارشد
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
  1. Charles P. Poole Jr., Frank J. Owens, “Introduction to Nano-technology, Wiley, 2003.
  2. S. Reich, C. Thomsen and J. Maultzsch, “Carbon Nanotubes: Basic Concepts and Physical properties”, Wiley VCH, 2004.
  3. N.W. Ashcroft and N.D. Mermin, “Solid-State Physics”, 1998.

 

مدرس سيد شمس الدين مهاجرزاده
اهداف درس

دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند قادر خواهند بود:

 

  1.  با مبانی نانوالکترونيک و نانوفناوری آشنا شوند
  2. با نانولوله های کربنی و نانونوارهای گرافنی و روش های رشد آنها آشنا شوند.
  3. مدل تئوريک مبتنی بر تنگ-بست (tight-binding) را آموخته و از آن برای محاسبات پيچيده کوانتمی گاف انرژی استفاده نمايند.
  4. با نرم افزارهای طراحی نقاب برای نانوالکترونيک آشنا شده و يک مثال ساده را انجام دهند.
  5. با کاربرد فيزيک کوانتم در محاسبات مربوط به ميکروسکوپ تونلی آشنا شوند.
  6. با مفاهيمي مانند خازن و سلف کوانتمی و نيز مقاومت کوانتمی يا مقاومت اتصال نيز آشنا شده و قادر به مدل سازی در اين حوزه گردند.
  7. با مفاهيم الکترونيک مولکولی و ايجاد ادوات سوئيچ با چنين فناوری آشنا گردند.

 

نتایج درس
مباحث

در اين درس مباحث ويژه ای در نانو الکترونيک و نانو تکنولوژی ارائه می گردند که متناسب با پيشرفتهای حاصله در اين حوزه در دانشگاه تهران و جهان می­باشد. در ابتدا مقدمه ای کلی بر تکنولوژی نانومتری و تفاوت­های آن با ميکروالکترونيک ارائه می گردد و سپس دلايل اهميت آن در جهان ارائه و بحث می­گردند. در اين درس سعی شده است که در کنار مطالب تئوريک که در قالب کلاس­های هفتگی ارائه می­شوند تمرين­های آزمايشگاهی و نرم افزاری نيز ارائه شوند که علاوه بر آشنايی با مباحث تئوريک - مفاهيم و مهارتهای عملی بصورت شبيه سازی کامپيوتری در ذهن دانشجويان تقويت گردد. با توجه به تازه بودن و گسترده بودن مباحث مربوط به "نانو الکترونيک" طيف وسيعی از سر فصلها ارائه خواهد شد که بخشی از آن مربوط به انواع ساختارهای نانومتری مانند نانولوله های کربنی و نانونوارهای گرافنی- نقاط کوانتمی- سيم های نانومتری و نيز ترانزيستورهای اثر ميدان می باشد.

بعلاوه مقدمه ای بر الکترونيک مولکولی ارائه خواهد شد و برخی مبانی تئوريک مانند LUMO-HOMO که معادل با گاف انرژی در نيمه هادی می باشد بررسی و معرفی خواهند شد. در صورت امکان برخی مباحث خاص مانند نسبت خاص و کاربرد آن در تحليل گرافين در نقاط ديراکی که به نوعی بدون جرم می باشند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

استفاده از کامپیوتر
تکالیف

3-4 مورد تکليف

پروژه ها
نمره دهی

20%

تکالیف

40%

امتحان میان ترم

40%

امتحان پایان ترم

سایر مراجع
تنظیم کننده سيد شمس الدين مهاجرزاده
تاریخ تنظیم 1392/11/15