کنترل خودروهای برقی و ترکیبی

نام درس کنترل خودروهای برقی و ترکیبی
کد درس 8101633
تعداد واحد 3
نوع درس
مقطع درس کارشناسی ارشد
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
 1. M. Ehsani, Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles, New York: CRC Press, 2010.
 2. خودروهای نوين الکتريکی، الکتريکی ترکيبی و پيل سوختی مبانی، نظريه و طراحی، مترجمين: بهزاد آسايي، نيما فرزين، اميد اناری شوکت آباد، انتشارات اندیشه و فرهنگ جاویدان، 1391.
 3. Environmental Report 2000, Toyota Motor Corp., 2000
 4. PSA Peugeot Citroen, Environment & Automobiles 2001 Report
 5. Electric & Hybrid Vehicle Technology, 1995, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, ….
 6. Advisor Software.
 7. Design Innovations in Electric & Hybrid Electric Vehicles, 1995, SAE Inc.
 8. PRIUS Product Information, Toyota Motor Corp., 2000
 9. Electric Vehicle Symposiums, EVS15, EVS16, ….
 10. Light Weight Electric & Hybrid Electric Vehicle Design,  Hodkinson., 2001.
 11. Electric vehicle battery systems, Dhameja, 2002.
 12. Fuels for the Future, International Energy Agency, 1999
 13. Handbook of Batteries, Linden, 2002.

 

مدرس بهزاد آسایی
اهداف درس

دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند:

 1.  با انواع خودروهای برقی و هیبریدی، خورشیدی، لوکوموتیو برقی و خودروهای پیل سوختی آشنا خواهند شد.
 2. طراحی اجزا و انتخاب سایز اجزا طراحی­های فوق را یاد بگیرند.
 3. سیستم­های فوق الذکر را شبیه سازی نمایند.
 4. نقشه­های سوخت و آلودگی خودرو را آموزش خواهند دید.
 5. با انواع سیستم­های شارژ و ذخیره کننده انرژی شامل باتری­ها، ابرخازن­ها و چرخ طیار و غیره آشنا می­شوند.
 6.  چگونگی بازیافت انرژی ترمز در خودرو و لوکوموتیو را یاد می­گیرند.
نتایج درس
مباحث

در این درس مباحث زیر مورد بحث قرار می­گیرد:

مقدمه شامل مسائل زيست محيطي و تاريخچه خودروهاي برقي

اصول اوليه طراحي خودرو

موتورهاي احتراق داخلي

خودروهاي برقي

خودروهاي برقي هيبريدي

سيستم محرکه الکتريکي

سيستم محرکه خودروهاي الکتريکي هيبريد سري

سيستم محرکه خودروهاي الکتريکي هيبريد موازي

سيستم محرکه خودروهاي الکتريکي هيبريد کوچک

باتري­ها و سیستم­های ذخيره کننده انرژي

اصول بازيافت انرژي توسط ترمز الکتريکي

خودروهاي پيل سوختي

خودروهای خورشیدی

لوکوموتيوهاي برقي

استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها

4 پروژه طراحی انواع خودروهای برقی و هیبریدی

نمره دهی

25%

پروژه ­ها

50%

امتحان پایان ترم

25%

تحقیق  و Presentation

سایر مراجع
تنظیم کننده بهزاد آسایی
تاریخ تنظیم 1392/11/10