| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ - ۱۵:۴۳

با عنايت به امضاي تفاهم نامه وزارت خانه‌هاي علوم تحقيقات و فناوري و صنعت و معدن؛ به پيوست تصوير نامه شماره ۱۷۳۹۳/‏۳‬ مورخ ۰۴/‏۰۲/‏۹۶‬ و فهرست سوم طرح پسا دكتري و فرصت مطالعاتي اعلام شده از سوي وزارت صنعت معدن و تجارت جهت استحضار ارسال مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرمايند نسبت به معرفي آن دسته از واجدين شرايط استفاده ازفرصت مطالعاتي در اسرع وقت به اين اداره كل اقدام لازم مبذول گردد.

 

فهرست طرحهای مرتبط با رشته‌های فنی