| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ - ۱۵:۵۸

با توجه به انجام کنترل و سرویس های ضروری در ساختمان شماره 2 دانشکده ، روز دوشنبه 25 اردیبهشت 96 ،حدود دوساعت ( از ساعت 18 تا 20 ) با قطعی برق مواجه خواهیم بود.

 

امورعمومی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر