تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ - ۱۵:۱۳

به پيوست نامه معاون محترم تحقيقات و فناوري سازمان صنايع دريايي با موضوع ليست پروژه‌هاي مورد نياز سازمان صنايع دريايي در قالب رساله دكتري (طرح پژوهانه) و كارشناسي ارشد جهت استحضار و صدور دستور مقتضي تقديم مي‌گردد.