| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ - ۱۴:۵۲

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع دکتری می‌رساند می‌توانند با عنایت به نامه منتشره  درفروردین ماه به منظور حمایت از رساله های دکتری طبق آیین نامه منتشر شده در سامانه مذکور از طریق صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در سامانه پژوهشی آن صندوق تا تاریخ سی‌ و یکم شهریور ثبت نام به عمل آورند.