تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۱۴:۰۴

 

پذيرش بدون آزمون در تعدادي از رشته هاي مقطع كارشناسي ارشد از ۱۲ دانشگاه برتر كشور،

براي سال تحصيلي ۹۷-۹۶ دانشگاه تهران

 

جهت كسب اطلاعات تكميلي به وبگاه معاونت آموزشي دانشگاه تهران به نشاني: http://academics.ut.ac.ir مراجعه گردد.