| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ - ۱۸:۲۵

 

enlightened   دانشجویان  محترم دکترای غیر ایرانی enlightened

 

   لطفا جهت آگاهی از آیین نامه ها و فرمها به قسمتهای مربوطه در همین سایت مراجعه فرمایید. 

 

    خبر جدید راجع به آیین نامه آزمون جامع ویژه غیر ایرانی ها در قسمت

 

      آیین نامه ها موجود می باشد. لطفا مطالعه فرمایید( مشمولین جامع )

 

      1395/02/19