| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ - ۰۹:۳۹

زمان سخنرانی: روز چهار شنبه 95/02/15 ساعت 14-12:30

مکان: طبقه 8 ام  ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- اتاق 803