مراسم نکوداشت پروفسور لطفی زاده | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering