| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ - ۱۱:۱۸

دانشجویانی که علاقه مند هستند  مستندات مربوط به کارگاه آموزشی یک روزه آشنایی با مبانی هک و امنیت رایانه‌ای را در اختیار داشته باشند به آدرس http://sbisc.ut.ac.ir/ مراجعه کنند.