| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ - ۱۳:۲۹

 

ثبت‌نام کلاس‌های تابستانی شاخه‌ی دانش‌جویی ای‌سی‌ام دانشگاه تهران (انجمن علمی مهندسی کامپیوتر)، آغاز شد، برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانید به وبسایت شاخه مراجعه نمایید.

http://acm.ut.ac.ir

http://acm.ut.ac.ir/events