| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ - ۱۲:۱۰

دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات لازم است حداکثر تا 30 دی ماه فرمهای معرفی پروژه کارشناسی خود را جهت بررسی در جلسات بخش به گروه تحویل دهند

 

بخش فناوری اطلاعات