| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ - ۱۵:۰۱

بدینوسیله از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا ورودی 93 درخواست می گردد که در جلسه معارفه روز دوشنبه مورخ 26 آبان 93 از ساعت 13 الی 15 در اتاق 803، ساختمان برق جدید حضور بهم رسانند.