| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ - ۱۱:۱۱

هفتمین سمینار Research Talk، با موضوع " آزمون برخط پردازنده های بیش هسته "

دوشنبه، 28 مهرماه، از ساعت 13 الی 14 دراتاق شماره 804 ساختمان جدید برگزار خواهد شد.