<a href="/node/100546">روش های رمزگشایی، تلفیق و آنالیز توام داده های مدالیته های مختلف تصویربرداری مغز</a> <a href="/node/100545">آزمایشگاه نگاشت مغز</a> <a href="/node/100544">توسعه روش های تحلیل داده های  fMRI در حال استراحت</a> <a href="/node/100543">تحلیل ارتباطات مفزی با استفاده از داده های EEG چند کاناله</a>

 

 

به آزمایشگاه نگاشت مغز خوش آمدید

 

آزمایشگاه نگاشت مغز در بهار 1391 فعالیت خود را آغاز نمود. فعالیت های این آزمایشگاه تحقیقاتی روی بررسی ساختار عملکردی مغز متمرکز شده است. در این آزمایشگاه برای دستیابی به داده های  EEG و MRI عملکردی از اسکنر 3 تسلای MRI و دستگاه  EEG   چند کاناله استفاده می شود. گروه ما داده های در حال استراحت و فعالیت را جمع آوری می کند. زمینه های اصلی تحقیقات ما تحت عناوین زیر می باشد:

 

  • توسعه روش های تحلیل داده های  fMRI در حال استراحت
  • تحلیل ارتباطات مفزی با استفاده از داده های fMRI
  • تحلیل ارتباطات مفزی با استفاده از داده های EEG چند کاناله
  • روش های رمزگشایی مغز
  • روش های تلفیق و انالیز توام داده های مدالیته های مختلف تصویربرداری مغز

<

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
اتاق: ساختمان جدید، 612
تلفن: 61114178
پست الکترونيکي: ghzadeh [AT] ut.ac.ir