| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
مکان آزمایشگاه: ساختمان جدید، 528

سرپرست آزمایشگاه

استاد تمام
اتاق: ساختمان جدید، 732
تلفن: 61114975
پست الکترونيکي: yazdani [AT] ut.ac.ir

اخبار آزمایشگاه

در راستای طرح کلان ملی دفاع سایبری آزمايشگاه روتر دانشکده‌ی مهندسي برق و كامپيوتر پرديس دانشکده‌های فنی برای ساخت روتر 2/1 ترابیت بر...