معرفی آزمایشگاه

 

گروه هوش مصنوعی و رباتیک دانشکده از سال 1378 مجموعه  فعالیتهای پژوهشی خود در حوزه سیستم­ ­­های هوشمند و رباتیک را با تاسیس آزمایشگاه "ربات های متحرک" توسعه داد. در سال 1382 ، این آزمایشگاه با گسترش و تعمیق مطالعات در حوزه علوم و فناوری های شناختی شکل تازه ای به خود گرفت و با هدف تمرکز بیشتر بر روی تحقیقات شناختی، به آزمایشگاه رباتیک شناختی تغییر نام داد.

 

اهداف آزمایشگاه

 

 • مطالعه یادگیری، تصمیم گیری و کنترل توجّه انسان به صورت انفرادی و اجتماعی در محیط های مجازی و واقعی  به منظور توسعه سیستم ها هوشمند و ربات های اجتماعی
 • مطالعه نقش بدن موجودات زنده در ساده سازی یادگیری و تعامل با محیط

 

 

نمونه پروژه های انجام شده یا در دست اجرا

 

 1. مدلسازی و تحلیل تصمیم گیری و فراشناخت
 2. مطالعه یادگیری اجتماعی و تقلیدی
 3. مطالعه و مدل سازی ترکیب چند حسی در انسان
 4. ترکیب یادگیری مبتنی بر عادت و مبتنی بر مدل
 5. بررسی نحوه یادگیری سلسله مراتبی در انسان
 6. تصمیم گیری و کنترل توجه در محیط های پیچیده
 7. شناسایی سلسله مراتبی اشیا
 8. مطالعه نقش انعطاف در بدن بر ساده سازی یادگیری

 

 

حوزه های پژوهشی

 

 1. بررسی رفتار یادگیری فردی و اجتماعی انسان در شرایط پیچیده با استفاده از آزمایش، مدلسازی و شبیه سازی
 2. توسعه روش های یادگیری تقلیدی با هدف توسعه ربات های اجتماعی
 3. بررسی رفتار تصمیم گیری در انسان در شرایط مختلف و مطالعه تأثیر محیط بر تصمیم گیری های فردی و گروهی با استفاده از آزمایش و مدلسازی
 4. توسعه مدل کنترل توجه در موجودات زنده و مصنوعی 
 5. ترکیب اطلاعات سنسوری در محیط های پیچیده
 6. توسعه روشهای یادگیری برای سیستمهای تک عامله و چند عامله
 7. توسعه رباتهای سریع و کم مصرف پادار با قابلیت یادگیری

 

 

 

شماره تلفن: 61114221
مکان آزمایشگاه: طبقه چهارم ساختمان شماره 2، اتاق 402

سرپرست آزمایشگاه

استاد تمام
اتاق: ساختمان جدید، 734
تلفن: 61114221
پست الکترونيکي: mnili [AT] ut.ac.ir

اعضای آزمایشگاه

صابر شیبانی
مریم هاشم زاده
آرین یزدان پناه
مصطفی میانداری
الهه ابوالحسنی
پیمان وحیدخواه
سجاد مولایی
سعید ساعدی
فرناز شهبازی
حسن کانی
مینا علی بیگی
محمد علی نیکویی ماهانی
حامد جلالی
نافع مراد
علی عزالدین