| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
<a href="/node/1442">ربات تعقیب کننده خط</a> <a href="/node/1441">صحنه رقابت رباتهای کارگاه عمومی</a>

معرفی آزمایشگاه : 

 

    در این آزمایشگاه که به صورت یک درس یک واحدی در دوره ی کارشناسی برای دانشجویان رشته برق و کامپیوتر ارائه می شود، دانشجویان با مراحل ساخت یک قطعه صنعتی آشنا می شوند. هدف ساختن یک ربات مسیر یاب است و دانشجویان در قالب گروه های 3 نفره تمامی اجزای ربات - از قطعات مکانیکی ربات تا مدار الکتریکی کنترل کننده ربات - را مرحله به مرحله می سازند و در نهایت ربات خود را در مسیری که برای تست نهایی آماده شده است مورد آزمون قرار می دهند. 

 

مکان آزمایشگاه: ساختمان قدیم، طبقه زیرزمین

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
اتاق: ساختمان شماره 2، 709
تلفن: 61114960
پست الکترونيکي: moradih [AT] ut.ac.ir