| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
<a href="/node/7065">آزمایشگاه هوش سیلیکونی</a> <a href="/node/7060">ُآزمایشگاه هوش سیلیکونی</a>

آزمایشگاه هوش سیلیکونی و پردازش مجتمع سیگنال ، که توسط دکتر فخرایی اداره می شود ، بر روی مسائل روز دنیای دیجیتال تحقیق می کند. عمده ی فعالیت های آزمایشگاه هوش سیلیکونی برروی طراحی و ساخت سیستم ها و مدارهای مجتمع خیلی فشرده متمرکز شده است. فعالیت های تحقیقاتی آزمایشگاه به بخش های متنوعی تقسیم می شوند از آن جمله می توان به طراحی و پیاده سازی سیستم های DSP، طراحی مدارهای الکترونیکی در ناحیه زیر آستانه،طراحی و پیاده سازی سیستم ها و الگوریتمهای هوشمند، و هم چنین مطالعه و طراحی سیستم های مقاوم در برابر خطا اشاره کرد.    

شماره تلفن: 61114355
مکان آزمایشگاه: ساختمان جدید، 428

سرپرست آزمایشگاه

استاد تمام
اتاق: ساختمان جدید، 629
تلفن: 61114920
پست الکترونيکي: afzali [AT] ut.ac.ir