| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
شماره تلفن: 61114714
مکان آزمایشگاه: ساختمان قدیم،طبقه سوم

سرپرست آزمایشگاه

استاد تمام
اتاق: ساختمان قدیم، 318
تلفن: 61114311
پست الکترونيکي: navabi [AT] ut.ac.ir

اخبار آزمایشگاه

قابل توجه دانشجويان  گرامي ، جهت ثبت نام اوليه آزمايشگاه مدار منطقي در تابستان 93،لازم است که ...