| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

خدمات آموزشي و پژوهش های کاربردی:

  • کاهش تلفات تجهیزات تولید ، توزیع و انتقال انرژی
  •  برگزاری دوره های آموزشی برای کارشناسان صنعت برق
  • انجام آزمون های طراحي و توسعه مورد نيازصنعت
  •  

خدمات کنترل کیفیت محصولات:

  • انجام آزمون های نوعی بر روی ترانسفورماتورها
  • انجام آزمون های نوعی بر روی انواع تجهيزات صنعت برق
  • کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری ولتاژ فشارقوی
  • انجام آزمون های عایقی بر روی انواع تجهیزات فشارقوی
  • انجام آزمون های عايقي و کاليبراسيون در محل

 

 

javascript:void(0)

 

شماره تلفن: 61114370
مکان آزمایشگاه: ساختمان فشارقوی

سرپرست آزمایشگاه

استاد تمام
اتاق: ساختمان فشارقوی، 25
تلفن: 61114371
پست الکترونيکي: mohseni [AT] ut.ac.ir

اخبار آزمایشگاه

نظر به نقش ماندگار جناب آقای دکتر حسین محسنی در انجام پژوهش های کاربردی و تثبیت و ارتقاء...

نظر به نقش ماندگار جناب آقای دکتر حسین محسنی در انجام پژوهش های کاربردی و تثبیت و ارتقاء ارتباط...