| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
شماره تلفن: 61114961 (021)
مکان آزمایشگاه: ساختمان جدید دانشکده برق و کامپیوتر، اتاق 106-

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
اتاق: ساختمان جدید، 721
تلفن: 82084309
پست الکترونيکي: kargahi [AT] ut.ac.ir

اخبار آزمایشگاه

سخنرانی جناب آقای پروفسور انریکو بینی استاد دانشگاه Scuola Superiore ایتالیا با موضوع "نمونه برداری بهینه برای سیستم های کنترل...

سخنرانی جناب آقای پروفسور لوتار تیله استاد دانشگاه ETH سوئیس با موضوع "شبکه‌های حسگر اتکاپذیر" روز یکشنبه 19...